Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

O Firme


Spoločnost:  JSR DDD servis a Cleaning servis

Deratizácia – Dezinsekcia – Dezinfekcia

Firma JSRrec. bola založená v roku 2016. Zaoberá sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie ( služby v oblasti dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov vykonané v zmysle zákona NR SR č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ” DDD služby ” ). Povolenie na vykonávanie DDD činnosti je zaregistrované na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre a tak isto je naša spoločnost riadne registrovaná na Štátnej vetereninárnej a potravinovej správe v Bratislave, ako producent (VŽP). V roku 2021 bola naša spoločnosť prijatá do Cechu profesionálov DDD za čo sme nesmierne hrdí. Vždy pristupujeme k práci precízne a profesionálne. Naše služby poskytujeme promptne, diskrétne v stanovenom termíne a samozrejme podľa individuálnej a vzájomnej dohody. Pracujeme s najmodernejšou technikou a prístrojmi, chemickými a veľmi účinnými prípravkami schválenými MZ SR z maximálnym možným prihliadnutím na minimálne zaťaženie životného prostredia.

Čistiace a Upratovacie práce

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia a čistota prostredia majú k sebe veľmi blízko a preto sme rozšírili naše služby o Čistiace a upratovacie práce, aby sme komplexne vyhoveli požiadavkám našich klientov a tým ich zbavili starostí s hľadaním ďalšieho dodávateľa. Z praxe vieme, že vo veľa prípadoch služba: deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia bez čistoty prostredia má veľmi nízky efekt.

Profesionalita – Dôslednosť – Diskrétnosť – Spoľahlivosť – Zodpovednosť – Kontrola – Flexibilita – Spokojnosť – Starosltivosť – Garancia